Nước: Ru ma ni

Số lần truy cập hồ sơ: 228.456

Người đăng ký: 4.493

Tổng số lượt xem video: 3.728.040

Khu vực: Bucuresti

Thành phố: Bucharest

Đăng ký: 16 tháng 3, 2013 (3.847 ngày trước)

Hoạt động trước: 4 ngày trước

Liên hệ: Chat với Pantyhosed

Làm việc cho/với: Xxxmaster