Nước: Ba lan

Số lần truy cập hồ sơ: 763.821

Người đăng ký: 16.668

Tổng số lượt xem video: 21.682.459

Ngôn ngữ: English, Other

Đăng ký: 19 tháng 12, 2013 (3.566 ngày trước)

Hoạt động trước: 2 ngày trước