Nước: Mỹ

Số lần truy cập hồ sơ: 198.095

Người đăng ký: 6.801

Tổng số lượt xem video: 6.730.560

Thành phố: Pittsburgh

Đăng ký: 16 tháng 6, 2014 (3.390 ngày trước)

Hoạt động trước: 30 ngày trước

Liên hệ: Chat với Ev Uncut

Làm việc cho/với: Summer Knight