Nước: Mỹ

Số lần truy cập hồ sơ: 47.631

Người đăng ký: 3.501

Tổng số lượt xem video: 208.560

Thành phố: Hollywood

Đăng ký: 14 tháng 4, 2020 (1.266 ngày trước)

Hoạt động trước: 1 ngày trước