Nước: Mỹ

Số lần truy cập hồ sơ: 43.093.353

Người đăng ký: 698.437

Tổng số lượt xem video: 3.533.402.828

Khu vực: New York

Thành phố: Brooklyn

Đăng ký: 29 tháng 10, 2013 (3.625 ngày trước)

Hoạt động trước: 2 ngày trước