Nước: Mỹ

Số lần truy cập hồ sơ: 876.702

Người đăng ký: 16.485

Tổng số lượt xem video: 31.599.707

Khu vực: Virginia

Thành phố: Virginia beach

Ngôn ngữ: English

Đăng ký: 7 tháng 3, 2013 (3.856 ngày trước)

Hoạt động trước: 15 ngày trước

Liên hệ: Chat với 7 Sinsmedia