Dirty Bastard Productions # 14.895
kênh
52.419 52,4k lượt xem video 52,4k lượt xem
558

Hi, I am Trace producers/director/male talent Dirty Bastard Productions. I hope you enjoy our video trailers and if there is anything you would like to see please do drop me a line. I love hearing feedback whether positive or negative it helps producers/directors like myself grow in this business we so love.
+

Nước: Mỹ

Số lần truy cập hồ sơ: 60.291

Người đăng ký: 558

Tổng số lượt xem video: 52.419

Khu vực: Mississippi

Thành phố: Columbus

Đăng ký: 6 tháng 9, 2015 (2.947 ngày trước)

Liên hệ: Chat với Dirty Bastard Productions

Quan tâm: Bím khủng, Ca vát bự, Hàng khủng tự nhiên, Nghiệp dư, Thổi kèn

Về tôi:

Hi, I am Trace producers/director/male talent Dirty Bastard Productions. I hope you enjoy our video trailers and if there is anything you would like to see please do drop me a line. I love hearing feedback whether positive or negative it helps producers/directors like myself grow in this business we so love. Hiển thị thêm